TÖRNROSGÅRDEN

Out of stock

Poster, mått: 50 x 70 cm

Serie 2: Astrid Lindgrens Näs

Flora
Vingros (Rosa sericea omeiensis)
Fylld Pimpinellros (Rosa spinosissima plena)
Äppelros (Rosa rubignosa)
Vresros (Rosa rugosa)
Storblommig Igelkottsros (Rosa x micrugosa)
Sippros (Rosa serafinii)

Fauna
Liten Apollofjäril (Parnassius mnemosyne)
Takgeting (Dolichovespula saxonica)
Fetörtsblåvinge (Scolitantides orion)
Ljus Jordhumla (Bombus lucorum)
Citronfjäril (Gonepteryx rhamni)
Hagtornsfjäril (Aporia crataegi)

Info
Papper: 150 gram
Tryck: Offset