MOSSTRÄDGÅRDEN

Out of stock

Poster, mått: 50 x 70 cm

Serie 1: Astrid Lindgrens Näs 

Flora
Björnmossa (Polytrichum commune)
Husmossa (Hylocomium splendens)
Enbjörnmossa (Polytrichum juniperinum)
Fjädermossa (Neckera crispa)

Fauna
Fläcklundsnäcka (Arianta arbustorum)
Vanlig Padda (Bufo bufo)
Parksnäcka (Cepaea nemoralis)

Info
Papper: 150 gram
Tryck: Offset